De opstap naar uw vrijheid

Voor Werkgevers

Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor het opnemen van een concurrentiebeding in arbeidscontracten.

Een concurrentiebeding is alleen geldig in een tijdelijk arbeidscontract als er een deugdelijke motivering in het arbeidscontract staat opgenomen, voor het feit dat u als werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft bij dat concurrentiebeding.

Als werkgever kunt u bij voorbeeld de volgende bepaling in uw tijdelijke arbeidscontracten opnemen.

Voorbeeld motivatie:
“Werkgever geeft voor het concurrentiebeding in artikel X de volgende motivatie.
Werknemer doet gedurende het dienstverband al vanaf het begin bijzondere en specialistische kennis en ervaring op en heeft daarbij tevens toegang tot specifieke bedrijfsinformatie zoals onder andere …..

Indien deze kennis, ervaring of informatie voor concurrentiedoeleinden en/of ten behoeve van derden die op een of andere wijze betrokken zijn bij gelijke, soortgelijke, aanverwante of concurrerende activiteiten als die van werkgever wordt aangewend c.q. het risico daarop bestaat, of wanneer met al deze kennis, ervaring of informatie buiten werkgever om (= zonder schriftelijke toestemming van werkgever) met cliënten/relaties zakelijke contacten worden onderhouden, kan werkgever dusdanige schade lijden dat het beding in artikel X alleen al daarom vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever noodzakelijk is.”

 

Mijn Concurrentiebeding kan u adviseren bij het opstellen van een concurrentiebeding met een goede motivering daarbij die de juridische toets voor geldigheid kan doorstaan.

Ook kan Mijn Concurrentiebeding u bijstaan wanneer een werknemer het concurrentiebeding overtreedt.

Dit alles tegen een zeer scherp, vast tarief.

Vul hier het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactgegevens
Opmerkingen en vragen
Home