De opstap naar uw vrijheid

Disclaimer

Geen garanties

Mijnconcurrentiebeding.nl streeft ernaar om accurate en volledige informatie op te nemen op deze website. Mijnconcurrentiebeding.nl geeft echter geen garantie voor de volledigheid en/of de juistheid daarvan. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Mijnconcurrentiebeding.nl garandeert niet dat deze website ononderbroken en/of zonder vertraging beschikbaar zal zijn. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door afronding van het betalingsproces die wordt aangeboden door Mijnconcurrentiebeding.nl.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Mijnconcurrentiebeding.nl (hyper)links naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Mijnconcurrentiebeding.nl de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Mijnconcurrentiebeding.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is niet door Mijnconcurrentiebeding.nl geverifieerd.

Geen aansprakelijkheid

U stemt er door het bezoek aan onze website mee in dat Mijnconcurrentiebeding.nl geen enkele aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie op) deze website. Daarnaast stemt u ermee in dat Mijnconcurrentiebeding.nl eveneens geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor informatie of diensten van derden die via deze website worden aangeboden.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele en industriële eigendomsrechten en alle overige rechten met betrekking tot deze website en de informatie op deze website, waaronder mede begrepen maar niet beperkt de vragenlijst (alsmede de inhoud daarvan), (merk)namen, materialen, logo’s, foto’s, tekeningen, merken en andere (onderscheidings)tekens behoren geheel en al toe aan Mijnconcurrentiebeding.nl. Het via deze website of anderszins beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Het is niet toegestaan deze informatie te verveelvoudigen en/of verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijnconcurrentiebeding.nl. of de betreffende derde rechthebbende, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Wijzigingen en voorbehoud ten aanzien van fouten

Mijnconcurrentiebeding.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, almede de prijzen, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Home