De opstap naar uw vrijheid

Relatiebeding vs vrije zorgkeuze

 

De rechtbank Arnhem moest in een recente zaak een afweging maken tussen het belang van afspraken tussen de zorginstellingen met haar werknemers en het belang van de cliënten van de zorginstelling. Deze uitspraak heeft aandacht getrokken in de media.

 

De situatie

Vier echtparen werkten als gezinsouders voor licht verstandelijke cliënten bij de Gelderse zorginstelling De Karmel. De echtparen hadden een lang slepend conflict met De Karmel waardoor zij daar weg wilden. Zij wilden ergens anders beginnen.

De cliënten van de echtparen wilden de gezinsouders volgen, omdat zij deze verzorgers gewend waren en daarmee een goed band hadden opgebouwd.

 

Relatiebeding

Het relatiebeding en het concurrentiebeding dat de echtparen hadden afgesloten met de Karmel verbood echter de zorgouders cliënten mee te nemen naar een andere organisatie.

 

Vrije zorgkeuze

Het feit dat de cliënten door het relatiebeding onmogelijk werd gemaakt om nog langer zorg af te nemen bij hun vertrouwde gezinsouders is een aanzienlijke inperking van hun vrije zorgkeuze.

 

Uitspraak

De rechter vindt het belang van de cliënten echter ongeschikt aan het belang van de organisatie die het relatiebeding met de echtparen heeft afgesloten. De rechter motiveert het als volgt:

‘Uit de individuele zorgovereenkomsten kan ook niet zonder meer de conclusie worden getrokken dat de bewoners voor onbepaalde tijd in hetzelfde huis en bij dezelfde gezinsouders kunnen blijven wonen. In de aard van de overeenkomsten ligt besloten dat de nieuwe bewoners met een nieuwe situatie geconfronteerd kunnen worden, hoe vervelend dat ook is voor hen. Indien de bewoners met een dergelijke situatie niet tevreden zijn, kunnen zij de overeenkomst met De Karmel opzeggen en elders een zorgovereenkomst sluiten.’

 

Met deze uitspraak stelt de rechter het relatiebeding en ook het concurrentiebeding boven de ook wettelijk vastgelegde vrije zorgkeuze. Dit is een opzienbarende beslissing van de rechter.

 

Kamervragen

Naar aanleiding van deze zaak zijn Kamervragen gesteld.  De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport antwoordt op deze Kamervragen dat de uitspraak van de rechter gerespecteerd moet worden.