De opstap naar uw vrijheid

Rechter kort boete concurrentiebeding met 95%

Het gerechtshof Den Haag heeft een boete van bijna €219.000,- die een werknemer was verschuldigd wegens overtreding van het concurrentiebeding gematigd tot een bedrag van €10.000,-.

De werknemer had betoogd dat hij niet tot betaling van het bedrag van de boete in staat was en dat invordering van dat bedrag zijn faillissement zou betekenen.

Op basis daarvan kwam het hof tot de conclusie dat de boete van €219.000,- in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt. Daarom wordt de boete gematigd tot nog geen 5% van het oorspronkelijke bedrag. Lees hier de hele uitspraak.