De opstap naar uw vrijheid

Rechter keurt concurrentiebeding in tijdelijk contract goed

De kantonrechter in Gelderland heeft een concurrentiebeding in een tijdelijk contract geaccepteerd.

Sinds 1 januari 2015 zijn concurrentiebedingen en relatiebedingen in tijdelijke arbeidscontracten verboden, tenzij de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft en dit ook heeft opgenomen in het contract.

Er wordt niet snel geoordeeld dat de werkgever daadwerkelijk zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft. Er zijn afgelopen jaar verschillende uitspraken gedaan waar de rechter een zwaarwegend belang heeft afgewezen.

In de uitspraak van de kantonrechter in Gelderland was er sprake van een zwembadmonteur die het concurrentiebeding heeft aangevochten. De functie van zwembadmonteur is geen uitzonderlijke functie en dat maakt de uitspraak des te opmerkelijker.

De rechter ging hier mee met het argument van de werkgever die de volgende belangen had:

  • de werknemer nam het kader van zijn werkzaamheden kennis van klantenlijsten, prijslijsten, kostprijzen, leveranciersgegevens en knowhow van de werkgever;
  • kennisname van deze informatie door directe concurrenten van de werkgever zouden tot grote schade voor de werkgever kunnen leiden;
  • de werkgever had er dus een zwaarwegend belang bij om te voorkomen dat concurrenten op oneigenlijke wijze kennis kunnen nemen van deze informatie door de werknemer in dienst te nemen.

Ook weegt mee in de beslissing dat:

  • de werkgever houdt het kennisniveau van de werknemers¬†op peil houdt door hen regelmatig op cursussen te sturen;
  • de werknemer is heel¬†goed op de hoogte van klantinformatie;
  • de werknemer heeft wetenschap van de prijsstelling van diverse producten en hij is ook bekend met de omzetten en bedrijfsresultaten.

Het concurrentiebeding in het tijdelijke contract is dus geldig.

Het gehele vonnis kunt u hier raadplegen.