De opstap naar uw vrijheid

PvdA wil concurrentiebeding beperken

Het concurrentiebeding waarbij bedrijven hun personeel verbieden na afloop van het dienstverband voor een concurrent te gaan werken, moet volgens sommiggen op de helling.
PvdA-Kamerlid John Kerstens verkondigde dit standpunt opBNR Nieuwsradio. Kerstens wees erop dat het concurrentiebeding uit 1907 dateert en daarom niet meer van deze tijd is.
Hij wil nagaan hoe het kan worden aangepast. Een van de mogelijkheden is dat er een financiële vergoeding tegenover staat, zoals in sommige andere landen het geval is. Een verbod voor een concurrentiebeding in een tijdelijk contract gaat wat hem betreft niet ver genoeg.

Econoom Ronald Dekker van de Univeristeit Tilburg is het met dit standpunt eens. Als het concurrentiebeding vervalt zorgt dit voor een flexibelere arbeidsmarkt. Wat hem betreft mag er behalve van werknemers ook van werkgever meer souplesse en flexibiliteit worden verwacht.