De opstap naar uw vrijheid

Denk eist geld van Sylvana Simons wegens schending relatie- en concurrentiebeding

Partij Denk vordert het bedrag van € 30.000,- van Silvana Simons en € 40.000,- van campagneleider Van der Kooye. Samen verlieten zij de partij om een nieuwe partij op te richten. Volgens partijleider Kuzu is het boetebeding in het contract van de ex-partijgenoten in werking getreden, wegens schending van het relatie- concurrentie- en geheimhoudingsbeding.  Volgens Kuzu heeft Simons en Van der Kooye door hun uitlatingen in de media de partij in diskrediet gebracht, hetgeen volgens hen in strijd is met een van de bedingen in het arbeidscontract. Simons heeft als reden voor de breuk eerder in de Volkskrant aangegeven: “Denk appelleert aan boosheid en gedijt bij polarisatie, maar biedt geen lonkend perspectief en toont geen leiderschap.” Ook verklaarde zij dat de partij niet goed omging met de bedreigingen aan haar adres en zei ze moeite te hebben met het feit dat er weinig ruimte bestaat voor homoseksuelen binnen de partij.

Denk heeft de claim nu uit handen gegeven aan zijn advocaat.