De opstap naar uw vrijheid

Concurrentiebeding ZZP-er niet altijd geldig

Het gerechtshof in Den Haag heeft onlangs beslist dat ook concurrentiebedingen voor ZZP-ers  schriftelijk moeten worden afgesloten. Gebeurt dat niet dan is dit concurrentiebeding al snel niet geldig.

 

De situatie

Een ZZP-er was als eenmanszaak werkzaam in de ICT. Via een broker kreeg deze ZZP-er een opdracht bij de Belastingdienst. Hij begon met de werkzaamheden en kreeg de eerste drie maanden zijn facturen betaald zonder dat er een opdrachtovereenkomst was getekend. Pas na drie maanden kreeg de ZZP-er een concept raam- en deelovereenkomst toegestuurd. Daarna zijn de facturen niet meer betaald.

De ZZP-er heeft toen de samenwerking met de broker opgezegd, is via een andere broker bij de Belastingdienst gaan werken en begon een procedure bij de kantonrechter om zijn facturen betaald te krijgen. De broker heeft in deze procedure een tegenvordering ingesteld vanwege schending van het concurrentiebeding in de conceptovereenkomst.

 

De vordering van de broker
De broker stelt zich op het standpunt dat met de ZZP-er stilzwijgend een overeenkomst tot stand is gekomen over het in de conceptovereenkomst opgenomen concurrentiebeding. De broker heeft namelijk aangegeven dat de ZZP-er alleen op basis van deze overeenkomst aan de slag kon gaan en de ZZP-er heeft het contract van meerdere collega’s kunnen inzien. Daarnaast is een concurrentiebeding gebruikelijk in de branche. Hierdoor vindt de broker dat hij er vanuit mag gaan dat er een concurrentiebeding tot stand is gekomen met de ZZP-er. De broker vordert een bedrag van € 23.433,-.

De uitspraak
De kantonrechter beslist dat de broker de facturen moet betalen en wijst de concurrentiebeding-vordering af. De broker gaat in hoger beroep.

Het hof in Den Haag stelt voorop dat ook voor een ZZP-er een concurrentiebeding een bezwarend beding is. Dit beding maakt inbreuk op een grondrecht van de ZZP-er, namelijk het recht op vrije arbeidskeuze dat in artikel 19 van de Grondwet staat.  ZZP-er is niet (zoals bij werknemers onder arbeidscontract) wettelijk geregeld dat een concurrentiebeding schriftelijk moet zijn vastgelegd. Een ZZP-er die de werkzaamheden persoonlijk moet verrichten is echter zodanig vergelijkbaar met een werknemer dat er niet te snel mag worden aangenomen dat een ZZP-er heeft ingestemd met een concurrentiebeding. Het hof wijst de vordering van de broker af.

In dit geval is de ZZP-er dus niet aan het concurrentiebeding gebonden.

De gehele uitspraak kunt u hier teruglezen.