De opstap naar uw vrijheid

Concurrentiebeding vanaf 1 januari 2015 verboden in tijdelijke contracten

In tijdelijke contracten vanaf 1 januari 2015 is het concurrentiebeding in principe verboden. Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is alleen  geldig indien de werkgever zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft die het concurrentiebeding noodzakelijk maken.

Deze zwaarwegende bedrijfsbelangen moeten schriftelijk worden gemotiveerd. Zonder motivering is het concurrentiebeding nietig. Aan de motivering zijn zware eisen gesteld. De werkgever moet aantonen dat het belang dat deze heeft bij het opnemen van het  concurrentiebeding echt zwaarwegend is.

Niet elk belang dat de werkgever heeft wordt als zwaarwegend beschouwd. Daarnaast moet de werkgever aantonen dat op het moment dat de werkgever een beroep doet op het concurrentiebeding, dit zwaarwegende belang nog steeds aanwezig is.

Een concurrentiebeding in een vast contract ofwel een contract voor onbepaalde tijd, is in principe nog steeds geldig.