De opstap naar uw vrijheid

Concurrentiebeding kan wereldwijde werking hebben

De kantonrechter te Amsterdam besliste ten aanzien van een werknemer van Booking.com dat het concurrentiebeding wereldwijd mag gelden, omdat het online boeken van hotels vanaf iedere plek op de wereld kan gebeuren. Volgens de rechter beperkte het concurrentiebeding de werknemer ook niet in zijn vrijheid om elders te gaan werken. Het was hem namelijk toegestaan voor ieder bedrijf te werken, tenzij dit bedrijf direct concurrerend is met Booking.com.

De uitspraak kunt u hier teruglezen